Instalacje elektryczne

Poniżej zakres wykonywanych przez nas prac elektrycznych:

 •  pomiary elektryczne,
 •  wymiana instalacji elektrycznej,
 •  nowa instalacja elektryczna,
 •  instalacja alarmowa,
 •  dekoracyjne aranżacje świetlne,
 •  nowe punkty świetlne,
 •  punkt gniazda siłowego
 •  punkty gniazda elektrycznego, komputerowego, telefonicznego, RTV
 •  wymiana źródeł światła,
 •  wymiana oświetlenia zewnętrznego - logo, billboardy, oświetlenie budynków oraz parkingów,
 •  montaż osprzętu,
 •  awarie elektryczne.

 

Zapraszamy do stałej współpracy, w ramach której oferujemy kompleksowe usługi konserwacyjne. Do Państwa dyspozycji oddajemy wykwalifikowanego pracownika który podczas każdorazowej  wizji na obiekcie wykonuje poniżej wskazane prace. Częstotliwość wizyt oraz czas na nie poświęcony jest ustalany indywidualnie i uzależniony od wielkości obiektu oraz jego stanu technicznego.

 

 • bieżąca wymiana opraw oświetleniowych, żarówek, bezpieczników, osprzętu elektroinstalacyjnego     
 • naprawa osprzętu elektroinstalacyjnego,
 • lokalizowanie uszkodzeń instalacji elektrycznych,
 • nadzór i okresowa konserwacja rozdzielnic,
 • zabezpieczenie ciągłości ruchu w zakresie sprawności przyłączy elektrycznych,
 • sprawdzenie urządzeń instalacyjnych (takich jak wyłączniki różnicowoprądowe, wyłączniki głównego prądu) zgodnie z zaleceniami producenta i przepisami eksploatacji urządzeń elektrycznych,
 • segregacja zużytych świetlówek, lamp i sprzętu elektroenergetycznego podlegających utylizacji,
 • okresowa kontrola sprawności innego sprzętu elektrycznego,
 • inne czynności związane z utrzymaniem instalacji elektrycznych polegające na konserwacji lub usuwaniu awarii.