Instalacje wodno kanalizacyjne oraz c.o.

W ramach kompleksowej opieki na obiektem zajmujemy się konserwacją instalacji wodno kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania. W celu poprawy stanu technicznego nieruchomości przeprowadzamy następujące prace:

Instalacje wodno kanalizacyjne:

 • Kontrola szczelności i przepustowości,
 • Bieżące udrożnienia pionów i poziomów kanalizacyjnych,
 • Usuwanie nieszczelności instalacji wodociągowej w tym: uszczelnienie wszystkich zaworów oraz ich wymiana w razie konieczności, usuwanie miejscowych przecieków na pionach i poziomach kanalizacji łącznie z wymianą poszczególnych elementów,
 • Naprawa lub wymiana armatury i urządzeń,
 • Utrzymanie kanalizacji sanitarnej w należytym stanie technicznym i użytkowym
 • Inne wynikające z zaistniałej sytuacji czynności związane z utrzymaniem instalacji wodnokanalizacyjnej polegające na konserwacji lub usuwaniu awarii.

 

Instalacje centralnego ogrzewania:

 • Wykonanie regulacji instalacji c.o.
 • Bieżąca kontrola działania w trakcie sezonu, kontrola szczelności,
 • Usuwanie nieszczelności instalacji,
 • Usuwanie przyczyn niedogrzewania pomieszczeń,
 • Odpowietrzanie układu i poszczególnych urządzeń,
 • Wykonywanie innych czynności typowych dla obsługi instalacji c.o. w tym wymiana zaworów grzejnikowych, uzupełnienie ubytków izolacji termicznej,
 • Inne wynikające z zaistniałej sytuacji czynności związane z utrzymaniem instalacji c.o. polegające na konserwacji lub usuwaniu awarii.

 

Dodatkowo możliwa jest kompleksowa kontrola stanu technicznego instalacji przed sezonem grzewczym potwierdzająca sprawność systemu oraz, kompleksowa kontrola stanu technicznego instalacji po sezonie grzewczym, celem wykazania nieprawidłowości do usunięcie przed kolejnym sezonem grzewczym.